GZ-psycholoog N. Vandamme

Foto Naomi (1)

Noemi Vandamme

Psycholoog

Opleidingen

 • Masters/Licentiaat in de klinische psychologie Vrije Universiteit Brussel (België)
 • International Professional training in Clinical Psychology, Seven Hills Foundation, MA in samenwerking met CIPUSA (USA, MA)
 • Predoctoral Spring Semester Master in Counseling Psychology, Argosy University, San Francisco Bay Area (USA, CA)
 • Formation in Psychotraumatology for European recognized Psychotraumatherapeut / psychotraumatoloog
 • Phdtraject aan de Universiteit van Utrecht.
 • Erkenning tot Big geregistreerde GZ-psycholoog

Registraties en lidmaatschappen

 • NVGZP
 • VVaa
Als mens hebben we allemaal een reis af te leggen. Tijdens deze reis word je
geconfronteerd met moeilijke en uitdagende situaties evenals mooie en unieke
gebeurtenissen. Als Big-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotraumatoloog heb ik
meer dan 15 jaar de unieke mogelijkheid om mensen te ondersteunen in deze reis.
Het bevorderen van ieder’s mens zijn vermogen om op een succesvolle manier de
uitdagingen des levens te hanteren enerzijds als de mooie momenten te cultiveren
anderzijds, vormt hierbij mijn passie. Tijdens deze ondersteuningen streef ik er dan
ook naar om mensen - op basis van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen -
een kader mee te geven van waaruit ze in de toekomst steeds meer resources in
hun bezit hebben om te bouwen aan mentaal gezond leven. Hierbij hanteer ik een
meer eclectische aanpak waarbij ik kies uit de meer cognitieve
gedragstherapeutische interventies, sociaalecologische geïnspireerde methodieken
als de meer systemische benaderingen. Uitgangspunten vanuit Positieve Psychologie
als andere meer strength-based benaderen staan hierbij altijd centraal. De mens in
zijn totaliteit die steeds dient zijn weg te vinden in deze voortdurend veranderende
wereld vormen kernthema’s van elke behandeling.
In 2007 behaalde ik mijn diploma tot Klinisch Psycholoog in Belgie, waarna ik een
erkenning behaalde tot GZ-psycholoog in Nederland. Sedert ben ik werkzaam
geweest in diverse contexten zoals de GGZ, NGO’s als overheden. Dit alles in diverse
landen waaronder USA, Nederland, Belgje, Haïti als o.a. Curacao. Naast de functie
als behandelaar mocht ik doorheen mijn loopbaan ook functies bekleden als
projectmanager, leidinggevende, methodiekontwikkelaar als boardmember. Zo was
ik boardmember bij BIP (Belgische Instituut voor Psychotrauma), ESTSS (European
Society for Traumatic Stress Studies) en EFPA (European Federation of Psychology
Association). Op deze manier mocht ik op verschillende manieren meebouwen aan
het mentale welbevinden van mensen wereldwijd. Ook kreeg ik reeds op jonge
leeftijd de unieke kans om doorheen mijn loopbaan mee te bouwen aan diverse
zorgprogramma’s, behandelafdelingen en traumabehandelcentra gericht op trauma,
veerkracht en mentaal welbevinden (o.a. Plinthos, Regionale Centra Traumazorg,
Intersectoraal Zorgprogramma Mondriaan, etc.). Momenteel behaal ik mijn Phd aan
de Universiteit van Utrecht en tracht ik met hart en ziel verder te bouwen aan het
mentale geluk van mensen wereldwijd.
 • BEELDBELLEN

  0%
 • E-Health

  0%
 • Groepstherapie

  0%

THERAPIEËN

Cognitieve Gedragstherapie
Mindfulness based Cognitieve Gedragstherapie
Positieve Psychologie
EMDR
COMET
Acceptance and Commitment Therapy