Therapieën

Therapieën

Behandelingen bij WelBewust Psycholoog Utrecht kunnen zowel individueel plaatsvinden als in een groepstherapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse behandelwijzen, aansluitend bij uw klacht en uw hulpvraag.

Bij ons gehele aanbod van behandelingen passen wij de kwaliteitsstandaarden binnen de GGZ.

Voor meer informatie over deze standaarden kunt u ook kijken naar kwaliteitstatuuten voor GGZ en het keurmerk voor basis GGZ.

Hieronder vindt u meer uitleg over de therapievormen waar het meest gebruik van wordt gemaakt bij WelBewust Psycholoog Utrecht.

Al deze therapievormen worden (als onderdeel van een behandeling) vergoed door de zorgverzekeraars.

Therapieën Werk Psycholoog

E-health / Online Therapie

Een E-health behandeling is een online behandeling als aanvulling binnen een persoonlijke behandeling, voor verschillende klachten en therapievormen. Bij het intakegesprek met uw psycholoog wordt bekeken of een internetbehandeling ook een onderdeel van uw behandeling kan uitmaken. Door buiten de sessies om zelf actief met uw klachten en therapie bezig te zijn, gaat u uw klachten beter begrijpen en wat u kunt doen om ermee om te gaan. Deze interactieve methode maakt de behandeling flexibel, toegankelijk en effectief. Ook kan het prettiger zijn om de behandeling vanuit het comfort en de veiligheid van uw eigen huis te doen.

Bij WelBewust Psycholoog maken wij gebruik van E-health in de vorm van online modules, oefeningen, online vragenlijsten en beeldbellen.

Wat houden modules in, en wat kunt u ervan verwachten?
Met behulp van modules is het mogelijk zelf te werken aan uw klachten door middel van onder andere oefeningen. Wij maken zowel gebruik van zelfhulpmodules als blended behandelmodules. De blended behandelmodules zijn onderverdeeld in deelmodules om deze waar relevant in te zetten ter aanvulling of ondersteuning op de behandelsessies. In de modules wordt veel gebruik gemaakt van videomateriaal, waarbij zowel zorgverleners als cliënten aan het woord komen.

Modules bestaan uit informatie, dagboeken, oefeningen en tests waarmee u zelf aan de slag kunt. Dit bevordert op die manier uw zelfmanagement. Er zijn modules voor onder andere angst, depressie, paniek, piekeren en slaapproblemen. Het werken aan uw klachten kunt u met modules heel makkelijk in uw dagelijks leven implementeren. De modules kunt u doorlopen op de computer, laptop of smartphone. U kunt op deze manier zelf bepalen wanneer en waar u met E-health aan de slag gaat.

Beeldbellen met de psycholoog
Op dit moment passen wij tevens beeldbellen met de psycholoog toe binnen onze behandeltrajecten. Beeldbellen is een vorm van E-health waarin er sprake is van online face-to-face contact tussen u en de psycholoog.

De voordelen hiervan zijn onder andere:
- Efficiënt: beeldbellen is locatie-onafhankelijk. Situaties waarin dit prettig is, zijn bijvoorbeeld:
U woont op twee locaties.
U gaat op reis.
U bent voor een lange tijd onderweg.
U bent voor een lange tijd op bezoek bij familie of vrienden die ver weg wonen.
U bent op vakantie.
U bent niet in staat om het huis uit te gaan (fysiek dan wel mentaal).
U heeft een lange reistijd en wilt geen tijd hieraan kwijt zijn.
Het is tijd- en kostenbesparend wanneer u niet hoeft te reizen voor een afspraak.

- Effectief: u heeft op dezelfde manier contact met uw psycholoog als wanneer u op de praktijk een fysieke afspraak heeft en kunt meteen uw voortgang en ervaring bespreken met de E-health modules. Deze modules zijn namelijk digitaal in te zien.

- Veilig: vanwege de beveiligde videoverbinding is online contact tussen u en uw psycholoog veilig en volgens de normen van informatiebeveiliging en privacy.
Wilt u zich hiervoor aanmelden of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Om meer te lezen over online therapie, klik hier.

Klacht/stoornis: Online therapie en e-health bieden wij op dit moment aan voor alle klachten waarvoor u bij ons terecht kunt. Behalve voor traumagerelateerde klachten is het op dit moment nog niet mogelijk een online therapie te volgen. Dit is nog in ontwikkeling.

Doelgroep: Iedereen die het prettig vindt vanuit huis of een andere locatie (binnen of buiten Nederland). Online therapie is geschikt voor alle leeftijden. Er is de mogelijkheid de behandeling via beeldbellen te volgen en/of met e-health toepassingen, waarbij middels een online programma oefeningen en behandelmodules uitgevoerd kunnen worden ter aanvulling op de behandelsessies.

Therapieën Werk Psycholoog

Groepstherapie

Binnen WelBewust Psycholoog Utrecht kan een behandeling ook bestaan uit groepstherapie. Groepen bestaan uit maximaal 6 deelnemers en zijn er voor cliënten met lichte tot matige klachten op het gebied van angst, faalangst en zelfvertrouwen. Met behulp van elementen uit de cognitieve gedragstherapie en positieve psychologie, worden oefeningen samen met elkaar gedaan om meer inzicht te krijgen in de klachten en deze te verminderen. Het uitwisselen van ervaringen, elkaar advies geven en ondersteunen en met elkaar oefenen blijkt een grote meerwaarde voor cliënten en maakt dat er doorgaans sneller resultaat wordt bereikt.

Klacht/stoornis: De groepstherapie die binnen Welbewust Psycholoog Utrecht wordt aangeboden richt zich op mensen die sociale angstklachten en/of een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen ervaren.

Doelgroep: mensen tussen de 18 en 30 jaar, studenten, jongvolwassenen, young professionals.

Therapieën Werk Psycholoog

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is een combinatie van het kijken naar gedachten die problematisch zijn geworden en het onderzoeken van problematische gedragspatronen. Hoe iemand denkt en handelt bepaalt in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

Het cognitieve aspect bestaat uit het onderzoeken van gedachten en of een negatieve wijze van denken wel klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt uitgezocht welke geschiktere manier van denken passend is.
Het gedragsaspect bestaat uit het in kaart brengen van het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.
De combinatie van beide aspecten sluit nauw bij elkaar aan, waardoor anders leren denken en anders leren doen een goede combinatie vormen in een therapie. Bij Cognitieve Gedragstherapie wordt veel gebruik gemaakt van oefeningen en huiswerkafspraken.

Klacht: cognitieve gedragstherapie is de meest effectieve behandeling voor onder andere angstklachten, depressieve klachten en stressklachten. Zodoende passen wij doorgaans deze therapievorm toe bij deze klachten.

Doelgroep: cognitieve gedragstherapie passen wij toe bij alle leeftijden en doelgroepen en is geschikt voor alle klachten waarvoor u bij ons behandeld kunt worden.

Therapieën Werk Psycholoog

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden. De belangrijkste insteek in een EMDR-therapie is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Klacht: EMDR passen wij toe bij mensen met Posttraumatische stressklachten (PTSS) of wanneer andere ingrijpende gebeurtenissen zijn meegemaakt. EMDR is ook effectief gebleken bij angstklachten, chronische pijn en negatief zelfbeeld.

Doelgroep: EMDR passen wij toe bij alle leeftijden en doelgroepen.

Therapieën Werk Psycholoog

EMDR-VR

Bij Welbewust Psycholoog gaan we nog een stap verder door EMDR te combineren met de kracht van virtual reality (VR). Met EMDR VR kunt u een meeslepende en gepersonaliseerde therapeutische reis maken. Door het gebruik van VR-brillen en begeleiding van onze ervaren therapeuten, wordt u ondergedompeld in een virtuele omgeving die specifiek is ontworpen om de effecten van EMDR te versterken. Deze synergie tussen EMDR en VR zorgt voor een diepgaandere en effectievere ervaring, waardoor u de mogelijkheid krijgt om traumatische herinneringen op een nieuwe manier te benaderen en te transformeren. Zodat de intenciteit van de trauma versneld vermindert en u de trauma siginificant minder herbeleeft.

Om meer te lezen over EMDR-VR, klik hier.

Klacht: EMDR passen wij toe bij mensen met Posttraumatische stressklachten (PTSS) of wanneer andere ingrijpende gebeurtenissen zijn meegemaakt. EMDR is ook effectief gebleken bij angstklachten, chronische pijn en negatief zelfbeeld.

Doelgroep: EMDR passen wij toe bij alle leeftijden en doelgroepen.

Therapieën Werk Psycholoog

EMDR-Online

Wij passen EMDR via de EMDR-remote toe binnen onze behandeltrajecten. EMDR-remote dient als ondersteuning tijdens het beeldbellen met de psycholoog. Beeldbellen is een vorm van e-Health waarin er sprake is van online face-to-face contact tussen u en de psycholoog.

Bij het persoonlijke intakegesprek met uw psycholoog wordt bekeken of de Online EMDR ook een onderdeel van uw behandeling kan uitmaken. Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Hierbij wordt kennisgemaakt, vertelt u wat uw reden van aanmelding en hulpvraag zijn, en worden uw klachten verder verhelderd. Uw persoonlijkheid, achtergrond, leefomstandigheden en andere zaken die van belang zijn voor het krijgen van een goed beeld van uw probleem, worden in kaart gebracht. Ook informatie uit de verwijsbrief van uw huisarts of een andere verwijzer zal hierbij betrokken worden.

Als Online EMDR behandeling bij u past, wordt u na uw intakegesprek bij een psycholoog ingepland voor een online EMDR behandeltraject.

Om meer te lezen over EMDR-Online, klik hier.

Klacht: EMDR passen wij toe bij mensen met Posttraumatische stressklachten (PTSS) of wanneer andere ingrijpende gebeurtenissen zijn meegemaakt. EMDR is ook effectief gebleken bij angstklachten, chronische pijn en negatief zelfbeeld.

Doelgroep: EMDR passen wij toe bij alle leeftijden en doelgroepen.

Therapieën Werk Psycholoog

COMET

Competitive Memory Training is een methode, ontwikkeld door Kees Korrelboom, die veel onderzocht is en effectief is gebleken. Het is een kortdurende cognitief gedragstherapeutische interventie waarin met behulp van verschillende oefeningen geleerd wordt anders aan te kijken tegen jezelf of problematische situaties.
COMET kan onder andere toegepast worden bij een negatief zelfbeeld. Het is een behandelvorm gericht op het versterken van je zelfbeeld, zodat je positiever en realistischer naar jezelf kan kijken. Een lage zelfwaardering komt vaak voor bij een depressie of angststoornis, maar een lage zelfwaardering kan ook op zichzelf staan.
Tevens biedt WelBewust Psycholoog Utrecht deze methode aan bij het leren omgaan met frustraties en obsessies.

Klacht: COMET kan worden toegepast bij negatief zelfbeeld en het leren omgaan met obsessies en frustraties.

Doelgroep: COMET is voor iedereen geschikt en passen wij doorgaans toe ter aanvulling op andere behandelmethoden.

Therapieën Werk Psycholoog

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie (MBCT) heeft als doel een andere houding tegenover (psychische) problemen te ontwikkelen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachtstraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment.
De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.

Principes van mindfulness kunnen worden toegepast als onderdeel binnen de cognitieve gedragstherapie. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen gericht op ontspanning en aandachtstraining. Met behulp van audiobestanden kunt u tevens buiten de sessies zelf oefenen.

Klacht: MBCT passen wij doorgaans als aanvulling op andere behandelmethoden toe bij cliënten met angstklachten, depressieve klachten en stressklachten.

Doelgroep: Principes van mindfulness kunnen worden toegepast als onderdeel binnen de cognitieve gedragstherapie en is geschikt voor iedereen.

Therapieën Werk Psycholoog

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten enerzijds om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen en hierbij het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken (Acceptance). Het gaat er hierbij om de aandacht te leren richten op zaken die men op directe wijze kan beïnvloeden, zoals het eigen gedrag. Dit zorgt er anderzijds voor dat men kan blijven investeren in de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (Commitment; waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Klacht: ACT passen wij met name toe bij cliënten met angstklachten, depressieve klachten en stressklachten, met name wanneer eerdere behandelingen onvoldoende resultaat hebben gegeven.

Doelgroep: ACT passen wij zo nodig toe bij iedereen die zich bij ons aanmeldt.

Online Therapie via Beeldbellen

Positieve Psychologie

Geestelijke gezondheid is meer dan de afwezigheid van psychische klachten. Positieve geestelijke gezondheid gaat tevens over een gevoel van welbevinden en optimaal kunnen functioneren op sociaal, persoonlijk en beroepsmatig vlak. De focus van deze benadering ligt met name op mogelijkheden, kwaliteiten en dat wat je gelukkig maakt. Het gaat hierbij eerder over het loslaten van bepaalde patronen, dan het jezelf opleggen van eisen waaraan je moet voldoen.

Positieve Psychologie wordt binnen WelBewust Psycholoog Utrecht toegepast naast andere therapievormen, om een aanvulling te bieden het welbevinden te vergroten en positiever te leven. Dit blijkt tevens te beschermen tegen het ontwikkelen van psychische klachten, vergroot zelfvertrouwen en maakt psychologisch flexibeler.

Klacht: positieve psychologie is geschikt voor alle klachten waarvoor u bij ons terecht komt. Wij zetten dit doorgaans in ter aanvulling op andere behandelvormen om positieve mentale gezondheid te bevorderen, naast het verminderen van psychische klachten.

Doelgroep: iedereen die zich bij ons aanmeldt komt hier in principe voor in aanmerking.

Therapieën Werk Psycholoog

Schemagerichte therapie

Schemagerichte therapie is een therapie die helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Binnen de schemagerichte therapie wordt gebruik gemaakt van cognitieve, ervaringsgerichte en gedragsmatige oefeningen.

Klacht: Schemagerichte therapie is geschikt voor mensen die gedragspatronen willen begrijpen en veranderen, met de nadruk op jeugdervaringen en het leren om gezonder voor zichzelf op te komen.

Doelgroep: Deze therapie is bedoeld voor individuen die positieve veranderingen willen bereiken en bereid zijn om cognitieve, ervaringsgerichte en gedragsmatige oefeningen te gebruiken.

runningtherapie Therapieën Werk Psycholoog

Runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch gebruik van (hard-)lopen bij psychische klachten en is een complementaire behandelactiviteit. Dit houdt in dat cliënten naast psychologische behandelsessies ook runningtherapie doen. Runningtherapie wordt al vanaf de jaren 90 toegepast bij depressie. Het is geen verbale of cognitieve therapievorm. Er zal daarom geen accent op “praten” liggen. In plaats daarvan gaat het om het lopen. Bij runningtherapie loopt een groep cliënten samen met een therapeut hard. De focus ligt daarbij op een rustige opbouw en voortgang in overleg met de therapeut.

Om meer te lezen over Runningtherapie, klik hier.

Klacht: Runningtherapie is geschikt voor verschillende psychische klachten waarvoor u bij ons terecht kunt. We passen dit doorgaans toe als aanvulling op andere behandelvormen om de mentale gezondheid te bevorderen en psychische klachten te verminderen, zonder nadruk te leggen op verbale of cognitieve therapieën.

Doelgroep: Runningtherapie is beschikbaar voor iedereen die zich bij ons aanmeldt, inclusief volwassenen, jongvolwassenen en ouderen, evenals mensen met een sedentaire levensstijl, die willen werken aan hun mentale gezondheid en psychische klachten.

Nu Aanmelden

Wilt u een afspraak?
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden.
Klik hier om naar het inschrijfformulier van WelBewust Psycholoog Utrecht te gaan.

Therapieën Werk Psycholoog

Heeft u vragen?

Vraag een terugbelverzoek aan door op de knop hieronder te klikken!

Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.