Zorg op afstand, maar wel persoonlijk en dichtbij!

Zorg op afstand, maar wel persoonlijk en dichtbij!

>Online Therapie via Beeldbellen<

Therapiesessies vinden via beeldbellen plaats op een tablet of laptop.
Tijdens deze sessies kunnen zowel de psycholoog als de cliënt elkaar horen en zien.

Online Therapie via Beeldbellen wordt doorgaans vergoed door uw zorgverzekeraar bij WelBewust Psycholoog

WelBewust Psycholoog Utrecht heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Er wordt zorg geboden in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ.
Dit betekent dat de kosten van uw behandeling doorgaans volledig vergoed worden. Hierbij dient er een verwijsbrief van de huisarts te zijn en sprake te zijn van een DSM-V classificatie (diagnose) die door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

>Online Therapie via Beeldbellen<

Online Therapie via Beeldbellen

Beeldbellen met de psycholoog - Overal toegankelijk

Ervaar het gemak en de flexibiliteit van een online face-to-face sessie met je psycholoog, waar je ook bent. Ideaal voor cliënten die een drukke agenda hebben, minder mobiel zijn of niet in de buurt wonen.

Online Therapie via Beeldbellen

Beeldbellen in de Praktijk - Privé behandelkamer

Wij bieden ook online therapie aan in onze praktijk. U krijgt een behandelkamer toegewezen waarin u in alle comfort de online face-to-face sessie met de psycholoog zal hebben.

Online Therapie via Beeldbellen

E-health geïntegreerd behandelaanbod

E-health is een verzamelnaam voor verschillende online oefeningen, psycho-educaties en modules. E-health wordt bij elke behandeling ingezet gezien het geschikt is voor veel verschillende klachten en therapievormen. Buiten de sessies om kan de cliënt actief met de klachten en therapie bezig zijn. Deze interactieve methode maakt de behandeling flexibel, toegankelijk en effectief.

>Online Therapie via Beeldbellen<

E-Health Modules

Bij WelBewust Psycholoog maken wij gebruik van e-health in de vorm van online modules, oefeningen en vragenlijsten gecombineerd met therapie via beeldbellen.

 

Wat houden modules in en wat kunt u ervan verwachten?

Modules bestaan uit informatie, dagboeken, oefeningen en tests waarmee u zelf aan de slag kunt. Dit bevordert op die manier uw zelfmanagement. Er zijn modules voor onder andere angst, depressie, paniek, piekeren en slaapproblemen. Het werken aan uw klachten kunt u met modules heel makkelijk in uw dagelijks leven implementeren. De modules kunt u doorlopen op de computer, laptop of smartphone. U kunt op deze manier zelf bepalen wanneer en waar u met e-Health aan de slag gaat.

>Online Therapie via Beeldbellen<

Online Therapie via Beeldbellen -psycholoog utrecht

Voordelen online therapie via beelbellen met de psycholoog

Binnen een behandeltraject wordt er veel gebruik gemaakt van beeldbellen. Beeldbellen is een vorm van e-health waarin er sprake is van online face-to-face contact tussen u en de psycholoog. Hieronder vindt u een aantal voordelen van therapie via beeldbellen.

>Online Therapie via Beeldbellen<

Online Therapie via Beeldbellen

Effectief: het contact blijft hetzelfde

U heeft op dezelfde manier contact met uw psycholoog als wanneer u op de praktijk een fysieke afspraak heeft.

Online Therapie via Beeldbellen

Veilig: software voldoet aan de strengste ISO normen

Vanwege de beveiligde videoverbinding is online contact tussen u en uw psycholoog veilig en volgens de normen van informatiebeveiliging en privacy.

Online Therapie via Beeldbellen

Efficiënt: beeldbellen is locatie-onafhankelijk

Situaties waarin dit prettig is zijn bijvoorbeeld:

 • U woont op twee locaties
 • U gaat op reis
 • U bent voor een lange tijd onderweg
 • U bent voor een lange tijd op bezoek bij familie of vrienden die ver weg wonen
 • U bent op vakantie
 • U bent niet in staat om het huis uit te gaan (fysiek dan wel mentaal)
 • U heeft een lange reistijd en wilt geen tijd hieraan kwijt zijn
 • Het is tijd- en kostenbesparend wanneer u niet hoeft te reizen voor een afspraak

Ervaringen van cliënten met beeldbellen

Hier onder vindt u een aantal ervaringen van cliënten die sessies hebben gehad met beeldbellen bij Welbewust Psycholoog. Deze cliënten hebben toestemming gegeven hun ervaringen met u te delen.

Vrouw, 27 jaar

De gesprekken met de psycholoog waren erg fijn. Ze is erg professioneel en kundig, maar ook erg ontspannen en gezellig. Je voelt je serieus genomen en erg op je gemak. Halverwege de behandeling zijn we overgestapt op videogesprekken, en ook deze waren erg prettig. Deze gesprekken voelde niet anders dan de live gesprekken.

Online Therapie via Beeldbellen;

Vrouw, 20 jaar

Super behandeling! Alle druk en bijkomstigheden van het fysiek naar een behandeling gaan zijn verdwenen. Ik heb de behandelingen via videobellen als ontzettend prettig ervaren.

Online Therapie via Beeldbellen;

Man, 27 jaar

Bedankt voor de goede hulp en de fijne gesprekken. Ik heb er echt veel aangehad en vond er een hele fijne sfeer hangen. Beeldbellen is me goed bevallen.

Online Therapie via Beeldbellen;

Vrouw, 31 jaar

Ik heb met veel plezier mijn therapie met behulp van beeldbellen afgerond. Ik was, voordat ik begon, erg benieuwd hoe de gesprekken zouden lopen. Zelfs met de videogesprekken voelde ik direct een connectie en vertrouwen tussen mij en de psycholoog. Ik hoefde geen reistijd in mijn planning in te rekenen, wat goed uitkwam met een druk rooster. Dankjewel WelBewust Psycholoog!

Man, 44 jaar

Erg prettig om tijdens en na de behandeling via E-health toegang te hebben tot online oefeningen en de mogelijkheid te hebben via beeldbellen in contact te zijn met mijn behandelaar.

Online Therapie via Beeldbellen;

Vrouw, 20 jaar

Super behandeling! Alle druk en bijkomstigheden van het fysiek naar een behandeling gaan zijn verdwenen. Ik heb de behandelingen via videobellen als ontzettend prettig ervaren.

Online Therapie via Beeldbellen;

Online Therapie via Beeldbellen

Therapie mogelijkheden via Beeldbellen

Hieronder vindt u meer uitleg over de therapievormen waar het meest gebruik van wordt gemaakt bij WelBewust Psycholoog Utrecht. Al deze therapievormen worden (als onderdeel van een behandeling) vergoed door de zorgverzekeraars.

Online Therapie via Beeldbellen

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm die zich richt op het begrijpen en, waar nodig, veranderen van gedachten en gedragspatronen. Hoe iemand denkt en handelt bepaalt in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

Het cognitieve aspect bestaat uit het onderzoeken van gedachten en of een negatieve wijze van denken wel klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt uitgezocht welke geschiktere manier van denken passend is.
Het gedragsaspect bestaat uit het in kaart brengen van het ongewenste gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.
De combinatie van beide aspecten sluit nauw bij elkaar aan, waardoor anders leren denken en anders leren doen een goede combinatie vormen in een therapie. Bij Cognitieve Gedragstherapie wordt veel gebruik gemaakt van oefeningen en huiswerkafspraken.

Effectiviteit: Cognitieve gedragstherapie is de meest effectieve behandeling voor onder andere angstklachten, depressieve klachten en stressklachten. Zodoende passen wij doorgaans deze therapievorm toe bij deze klachten.

Doelgroep: Cognitieve gedragstherapie passen wij toe bij alle leeftijden en doelgroepen en is geschikt voor alle klachten waarvoor u bij ons behandeld kunt worden.

>Online Therapie via Beeldbellen<

>Online Therapie via Beeldbellen<

Online Therapie via Beeldbellen

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden. De belangrijkste insteek in een EMDR-therapie is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Effectiviteit : EMDR passen wij toe bij mensen met Posttraumatische stressklachten (PTSS) of wanneer andere ingrijpende gebeurtenissen zijn meegemaakt. EMDR is ook effectief gebleken bij angstklachten, chronische pijn en negatief zelfbeeld.

Doelgroep: EMDR passen wij toe bij alle leeftijden en doelgroepen.

>Online Therapie via Beeldbellen<

>Online Therapie via Beeldbellen<

Online Therapie via Beeldbellen

COMET

Competitive Memory Training is een methode, ontwikkeld door Kees Korrelboom, die veel onderzocht is en effectief is gebleken. Het is een kortdurende cognitief gedragstherapeutische interventie waarin met behulp van verschillende oefeningen geleerd wordt anders naar jezelf te kijken.
COMET kan onder andere toegepast worden bij een negatief zelfbeeld. Het is een behandelvorm gericht op het versterken van je zelfbeeld, zodat je positiever en realistischer naar jezelf kan kijken. Een lage zelfwaardering komt vaak voor bij een depressie of angststoornis, maar een lage zelfwaardering kan ook op zichzelf staan.
Tevens biedt WelBewust Psycholoog Utrecht deze methode aan bij het leren omgaan met frustraties en obsessies.

Effectiviteit : COMET kan worden toegepast bij negatief zelfbeeld en het leren omgaan met obsessies en frustraties.

Doelgroep: COMET is voor iedereen geschikt en passen wij doorgaans toe ter aanvulling op andere behandelmethoden.

>Online Therapie via Beeldbellen<

Online Therapie via Beeldbellen

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie (MBCT) heeft als doel een andere houding tegenover (psychische) problemen te ontwikkelen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachtstraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment.
De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.

Principes van mindfulness kunnen worden toegepast als onderdeel binnen de cognitieve gedragstherapie. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen gericht op ontspanning en aandachtstraining. Met behulp van audiobestanden kunt u tevens buiten de sessies zelf oefenen.

Effectiviteit : MBCT passen wij doorgaans als aanvulling op andere behandelmethoden toe bij cliënten met angstklachten, depressieve klachten en stressklachten.

Doelgroep: Principes van mindfulness kunnen worden toegepast als onderdeel binnen de cognitieve gedragstherapie en is geschikt voor iedereen.

>Online Therapie via Beeldbellen<

Online Therapie via Beeldbellen

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten enerzijds om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen en hierbij het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken (Acceptance). Het gaat er hierbij om de aandacht te leren richten op zaken die men op directe wijze kan beïnvloeden, zoals het eigen gedrag. Dit zorgt er anderzijds voor dat men kan blijven investeren in de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (Commitment; waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Effectiviteit : ACT passen wij met name toe bij cliënten met angstklachten, depressieve klachten en stressklachten, met name wanneer eerdere behandelingen onvoldoende resultaat hebben gegeven.

Doelgroep: ACT passen wij zo nodig toe bij iedereen die zich bij ons aanmeldt.

>Online Therapie via Beeldbellen<

>Online Therapie via Beeldbellen<

Online Therapie via Beeldbellen

Positieve Psychologie

Geestelijke gezondheid is meer dan de afwezigheid van psychische klachten. Positieve geestelijke gezondheid gaat tevens over een gevoel van welbevinden en optimaal kunnen functioneren op sociaal, persoonlijk en beroepsmatig vlak. De focus van deze benadering ligt met name op mogelijkheden, kwaliteiten en dat wat je gelukkig maakt. Het gaat hierbij eerder over het loslaten van bepaalde patronen, dan het jezelf opleggen van eisen waaraan je moet voldoen.

Positieve Psychologie wordt binnen WelBewust Psycholoog Utrecht toegepast naast andere therapievormen, om een aanvulling te bieden het welbevinden te vergroten en positiever te leven. Dit blijkt tevens te beschermen tegen het ontwikkelen van psychische klachten, vergroot zelfvertrouwen en maakt psychologisch flexibeler.

Effectiviteit : Positieve psychologie is geschikt voor alle klachten waarvoor u bij ons terecht komt. Wij zetten dit doorgaans in ter aanvulling op andere behandelvormen om positieve mentale gezondheid te bevorderen, naast het verminderen van psychische klachten.

Doelgroep: Iedereen die zich bij ons aanmeldt komt hier in principe voor in aanmerking.

>Online Therapie via Beeldbellen<

Digitaal Sterk

WelBewust Psycholoog Utrecht is digitaal veilig

Wij werken met een zorgmanagement systeem en EPD (elektronisch patiënten dossier) dat het primaire proces ondersteunt van registratie, workflow en cliëntvolgsysteem. Deze software is op maat ingesteld en aangepast op WelBewust Psycholoog.

Binnen de praktijk wordt tevens gebruik gemaakt van een beveiligde digitale Cloud software voor de zakelijke e-mail, videovergaderingen, cloudopslag en het delen van bestanden.

Binnen de beveiligde cloud kunnen bestanden en/of mappen aangemaakt worden. Eveneens wordt het uploaden van mappen en bestanden van de eigen opslag ondersteund, zoals Office-documenten, PDF-formulieren en foto’s.

 

Standaarden en certificering

Toezichthouders verwachten een onafhankelijke controle van de maatregelen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving. De Cloud software die wij gebruiken worden regelmatig door verschillende onafhankelijke externe partijen gecontroleerd om dit te waarborgen.

Het EPD werkt volgens de internationale W3C standaard en is zeer toegankelijk, eenduidig en klantvriendelijk. Bovendien is het goedgekeurd voor ISAE3402 type 2 verklaring voor de correctheid van declaraties.

Het EPD voldoet aan de eisen van NEN7510, als informatiebeveiligingsnorm in de zorgsector in Nederland. De hosting heeft ook een NEN7510 certificering. Dit maakt het mogelijk om tot op detailniveau bevoegdheden toe te kennen aan gebruikers (multi tenant). Iedere behandelaar bij WelBewust Psycholoog heeft alleen en uitsluitend toegang tot wat hij of zij daadwerkelijk mag inzien of bewerken.

De Cloud software voldoet aan de volgende ISO en ISAE normen:

 • ISO 27001 is een van de meest erkende, internationaal geaccepteerde onafhankelijke veiligheidsnormen.
 • ISO 27017 is een internationale praktijknorm voor informatiebeveiligingsfuncties van cloudservices, gebaseerd op ISO/IEC 27002.
 • ISO 27018 is een internationale praktijknorm voor de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) in openbare cloudservices.
 • SSAE16 / ISAE 3402 (SOC 2/3) definieert vertrouwensprincipes en criteria voor beveiliging, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit en vertrouwelijkheid.

>Online Therapie via Beeldbellen<

Nu Aanmelden

Wilt u een afspraak?
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden.
Klik hier om naar het inschrijfformulier van WelBewust Psycholoog Utrecht te gaan.

Heeft u vragen?

Vraag een terugbelverzoek aan door op de knop hieronder te klikken!

Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.