Via beeldbellen vinden de therapiesessies plaats via een tablet of laptop.
Tijdens deze sessies kunnen de psycholoog en de cliënt elkaar zowel horen als zien.

Online Therapie via Beeldbellen wordt doorgaans vergoed door uw zorgverzekeraar bij WelBewust Psycholoog

WelBewust Psycholoog Utrecht heeft in 2023 contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten voor de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Dit betekent dat de kosten van uw behandeling doorgaans volledig vergoed worden. Hierbij dient er een verwijsbrief van de huisarts te zijn en sprake te zijn van een DSM-V classificatie (diagnose) die door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Psycholoog utrecht
vacature-gz-psycholoog-online-therapie-beeldbellen

Beeldbellen met de psycholoog

Op dit moment passen wij tevens beeldbellen met de psycholoog toe binnen onze behandeltrajecten. Beeldbellen is een vorm van e-Health waarbij er sprake is van online face-to-face contact tussen jou en cliënt. Het is locatie-onafhankelijk voor als de cliënt bijvoorbeeld op reis is of niet in staat om het huis uit te gaan.

psycholoog utrecht

E-Health geïntegreerd behandelaanbod

E-Health behandeling is een online behandeling als aanvulling binnen een persoonlijke behandeling, voor verschillende klachten en therapievormen. Buiten de sessies om kan de cliënt actief met klachten en therapie bezig zijn. Deze interactieve methode maakt de behandeling flexibel, toegankelijk en effectief.

Online Therapie via Beelbellen met de psycholoog

Wij passen tevens videobellen met de psycholoog toe binnen onze behandeltrajecten. Beeldbellen is een vorm van e-Health waarin er sprake is van online face-to-face contact tussen u en de psycholoog. Hieronder vindt u aantal voordelen van gedeeltelijk of volledig therapie volgen via beeldbellen.

Beelbellen Therapie is een online behandeling. Bij het persoonlijke intakegesprek met uw psycholoog wordt bekeken of beeldbellen therapie ook een onderdeel van uw behandeling kan uitmaken. Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Hierbij wordt kennis gemaakt, vertelt u wat uw reden van aanmelding en hulpvraag zijn en worden uw klachten verder verhelderd. Uw persoonlijkheid, achtergrond, leefomstandigheden en andere zaken die van belang zijn voor het krijgen van een goed beeld van uw probleem, worden in kaart gebracht. Ook informatie uit de verwijsbrief van uw huisarts of een andere verwijzer zal hierbij betrokken worden.

Mits beelbellen therapie bij u past wordt u na uw intakegesprek bij een psycholoog voor een beeldbel sessie ingepland.

psycholoog utrecht
Beeldbellen psycholoog utrecht

Effectief: het contact blijft hetzelfde

U heeft op dezelfde manier contact met uw psycholoog als wanneer u op de praktijk een fysieke afspraak heeft en kunt meteen uw voortgang en ervaring bespreken met de e-Health modules. Deze modules zijn namelijk digitaal in te zien.

 

Veilig: software voldoet aan de strengste ISO normen

Vanwege de beveiligde videoverbinding is online contact tussen u en uw psycholoog veilig en volgens de normen van informatiebeveiliging en privacy.

Efficiënt: beeldbellen is locatie-onafhankelijk

Situaties waarin dit prettig is zijn bijvoorbeeld:

 • U woont op twee locaties
 • U gaat op reis
 • U bent voor een lange tijd onderweg
 • U bent voor een lange tijd op bezoek bij familie of vrienden die ver weg wonen
 • U bent op vakantie
 • U bent niet in staat om het huis uit te gaan (fysiek dan wel mentaal)
 • U heeft een lange reistijd en wilt geen tijd hieraan kwijt zijn
 • Het is tijd- en kostenbesparend wanneer u niet hoeft te reizen voor een afspraak
Beeldbellen psycholoog Utrecht

E-Health Modules

Bij WelBewust Psycholoog maken wij gebruik van e-Health in de vorm van online modules, oefeningen, online vragenlijsten gecombineerd met beeldbellen therapie.

Wat houden modules in en wat kunt u ervan verwachten?

Met behulp van modules is het mogelijk zelf te werken aan uw klachten door middel van onder andere oefeningen. Wij maken zowel gebruik van zelfhulpmodules als blended behandelmodules. De blended behandelmodules zijn onderverdeeld in deelmodules om deze waar relevant in te zetten ter aanvulling of ondersteuning op de behandelsessies. In de modules wordt veel gebruik gemaakt van videomateriaal, waarbij zowel zorgverleners als cliënten aan het woord komen.

Modules bestaan uit informatie, dagboeken, oefeningen en tests waarmee u zelf aan de slag kunt. Dit bevordert op die manier uw zelfmanagement. Er zijn modules voor onder andere angst, depressie, paniek, piekeren en slaapproblemen. Het werken aan uw klachten kunt u met modules heel makkelijk in uw dagelijks leven implementeren. De modules kunt u doorlopen op de computer, laptop of smartphone. U kunt op deze manier zelf bepalen wanneer en waar u met e-Health aan de slag gaat.

E health psycholoog utrecht

Therapie mogelijkheden via Beeldbellen

Hieronder vindt u meer uitleg over de therapievormen waar het meest gebruik van wordt gemaakt bij WelBewust Psycholoog Utrecht. Al deze therapievormen worden (als onderdeel van een behandeling) vergoed door de zorgverzekeraars.

Een E-health behandeling is een online behandeling als aanvulling binnen een persoonlijke behandeling, voor verschillende klachten en therapievormen. Bij het intakegesprek met uw psycholoog wordt bekeken of een internetbehandeling ook een onderdeel van uw behandeling kan uitmaken. Door buiten de sessies om zelf actief met uw klachten en therapie bezig te zijn, gaat u uw klachten beter begrijpen en wat u kunt doen om ermee om te gaan. Deze interactieve methode maakt de behandeling flexibel, toegankelijk en effectief. Ook kan het prettiger zijn om de behandeling vanuit het comfort en de veiligheid van uw eigen huis te doen.

Bij WelBewust Psycholoog maken wij gebruik van E-health in de vorm van online modules, oefeningen, online vragenlijsten en beeldbellen.

Wat houden modules in, en wat kunt u ervan verwachten?

Met behulp van modules is het mogelijk zelf te werken aan uw klachten door middel van onder andere oefeningen. Wij maken zowel gebruik van zelfhulpmodules als blended behandelmodules. De blended behandelmodules zijn onderverdeeld in deelmodules om deze waar relevant in te zetten ter aanvulling of ondersteuning op de behandelsessies. In de modules wordt veel gebruik gemaakt van videomateriaal, waarbij zowel zorgverleners als cliënten aan het woord komen.

Modules bestaan uit informatie, dagboeken, oefeningen en tests waarmee u zelf aan de slag kunt. Dit bevordert op die manier uw zelfmanagement. Er zijn modules voor onder andere angst, depressie, paniek, piekeren en slaapproblemen. Het werken aan uw klachten kunt u met modules heel makkelijk in uw dagelijks leven implementeren. De modules kunt u doorlopen op de computer, laptop of smartphone. U kunt op deze manier zelf bepalen wanneer en waar u met E-health aan de slag gaat.

Beeldbellen met de psycholoog

Op dit moment passen wij tevens beeldbellen met de psycholoog toe binnen onze behandeltrajecten. Beeldbellen is een vorm van E-health waarin er sprake is van online face-to-face contact tussen u en de psycholoog.

De voordelen hiervan zijn onder andere:
- Efficiënt: beeldbellen is locatie-onafhankelijk. Situaties waarin dit prettig is, zijn bijvoorbeeld:
U woont op twee locaties.
U gaat op reis.
U bent voor een lange tijd onderweg.
U bent voor een lange tijd op bezoek bij familie of vrienden die ver weg wonen.
U bent op vakantie.
U bent niet in staat om het huis uit te gaan (fysiek dan wel mentaal).
U heeft een lange reistijd en wilt geen tijd hieraan kwijt zijn.
Het is tijd- en kostenbesparend wanneer u niet hoeft te reizen voor een afspraak.

- Effectief: u heeft op dezelfde manier contact met uw psycholoog als wanneer u op de praktijk een fysieke afspraak heeft en kunt meteen uw voortgang en ervaring bespreken met de E-health modules. Deze modules zijn namelijk digitaal in te zien.

- Veilig: vanwege de beveiligde videoverbinding is online contact tussen u en uw psycholoog veilig en volgens de normen van informatiebeveiliging en privacy.
Wilt u zich hiervoor aanmelden of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Cognitieve Gedragstherapie is een combinatie van het kijken naar gedachten die problematisch zijn geworden en het onderzoeken van problematische gedragspatronen. Hoe iemand denkt en handelt bepaalt in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

Het cognitieve aspect bestaat uit het onderzoeken van gedachten en of een negatieve wijze van denken wel klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt uitgezocht welke geschiktere manier van denken passend is.

Het gedragsaspect bestaat uit het in kaart brengen van het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

De combinatie van beide aspecten sluit nauw bij elkaar aan, waardoor anders leren denken en anders leren doen een goede combinatie vormen in een therapie. Bij Cognitieve Gedragstherapie wordt veel gebruik gemaakt van oefeningen en huiswerkafspraken.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden. De belangrijkste insteek in een EMDR-therapie is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Competitive Memory Training is een methode, ontwikkeld door Kees Korrelboom, die veel onderzocht is en effectief is gebleken. Het is een kortdurende cognitief gedragstherapeutische interventie waarin met behulp van verschillende oefeningen geleerd wordt anders aan te kijken tegen jezelf of problematische situaties.

COMET kan onder andere toegepast worden bij een negatief zelfbeeld. Het is een behandelvorm gericht op het versterken van je zelfbeeld, zodat je positiever en realistischer naar jezelf kan kijken. Een lage zelfwaardering komt vaak voor bij een depressie of angststoornis, maar een lage zelfwaardering kan ook op zichzelf staan.

Tevens biedt WelBewust Psycholoog Utrecht deze methode aan bij het leren omgaan met frustraties en obsessies.

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie (MBCT) heeft als doel een andere houding tegenover (psychische) problemen te ontwikkelen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachtstraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment.
De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.

Principes van mindfulness kunnen worden toegepast als onderdeel binnen de cognitieve gedragstherapie. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen gericht op ontspanning en aandachtstraining. Met behulp van audiobestanden kunt u tevens buiten de sessies zelf oefenen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten enerzijds om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen en hierbij het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken (Acceptance). Het gaat er hierbij om de aandacht te leren richten op zaken die men op directe wijze kan beïnvloeden, zoals het eigen gedrag. Dit zorgt er anderzijds voor dat men kan blijven investeren in de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (Commitment; waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Geestelijke gezondheid is meer dan de afwezigheid van psychische klachten. Positieve geestelijke gezondheid gaat tevens over een gevoel van welbevinden en optimaal kunnen functioneren op sociaal, persoonlijk en beroepsmatig vlak. De focus van deze benadering ligt met name op mogelijkheden, kwaliteiten en dat wat je gelukkig maakt. Het gaat hierbij eerder over het loslaten van bepaalde patronen, dan het jezelf opleggen van eisen waaraan je moet voldoen.

Positieve Psychologie wordt binnen WelBewust Psycholoog Utrecht toegepast naast andere therapievormen, om een aanvulling te bieden het welbevinden te vergroten en positiever te leven. Dit blijkt tevens te beschermen tegen het ontwikkelen van psychische klachten, vergroot zelfvertrouwen en maakt psychologisch flexibeler.

Digitaal Sterk

WelBewust Psycholoog Utrecht is digitaal veilig

Wij werken met een zorgmanagement systeem en EPD (elektronisch patiënten dossier) dat het primaire proces ondersteunt van registratie, workflow en cliëntvolgsysteem. Deze software is op maat ingesteld en aangepast op WelBewust Psycholoog.

Binnen de praktijk wordt tevens gebruik gemaakt van een beveiligde digitale Cloud software voor de zakelijke e-mail, videovergaderingen, cloudopslag en het delen van bestanden.

Binnen de beveiligde cloud kunnen bestanden en/of mappen aangemaakt worden. Eveneens wordt het uploaden van mappen en bestanden van de eigen opslag ondersteund, zoals Office-documenten, PDF-formulieren en foto’s.

Standaarden en certificering
Toezichthouders verwachten een onafhankelijke controle van de maatregelen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving. De Cloud software die wij gebruiken worden regelmatig door verschillende onafhankelijke externe partijen gecontroleerd om dit te waarborgen.

Het EPD werkt volgens de internationale W3C standaard en is zeer toegankelijk, eenduidig en klantvriendelijk. Bovendien is het goedgekeurd voor ISAE3402 type 2 verklaring voor de correctheid van declaraties.

Het EPD voldoet aan de eisen van NEN7510, als informatiebeveiligingsnorm in de zorgsector in Nederland. De hosting heeft ook een NEN7510 certificering. Dit maakt het mogelijk om tot op detailniveau bevoegdheden toe te kennen aan gebruikers (multi tenant). Iedere behandelaar bij WelBewust Psycholoog heeft alleen en uitsluitend toegang tot wat hij of zij daadwerkelijk mag inzien of bewerken.

De Cloud software voldoet aan de volgende ISO en ISAE normen:

 • ISO 27001 is een van de meest erkende, internationaal geaccepteerde onafhankelijke veiligheidsnormen.
 • ISO 27017 is een internationale praktijknorm voor informatiebeveiligingsfuncties van cloudservices, gebaseerd op ISO/IEC 27002.
 • ISO 27018 is een internationale praktijknorm voor de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) in openbare cloudservices.
 • SSAE16 / ISAE 3402 (SOC 2/3) definieert vertrouwensprincipes en criteria voor beveiliging, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit en vertrouwelijkheid.

Ervaringen van cliënten met beeldbellen

Hier onder vindt u een aantal ervaringen van cliënten die sessies hebben gehad met beeldbellen bij Welbewust Psycholoog. Deze cliënten hebben toestemming gegeven hun ervaringen met u te delen.

Vrouw, 27 jaar

De gesprekken met de psycholoog waren erg fijn. Ze is erg professioneel en kundig, maar ook erg ontspannen en gezellig. Je voelt je serieus genomen en erg op je gemak. Halverwege de behandeling zijn we overgestapt op videogesprekken, en ook deze waren erg prettig. Deze gesprekken voelde niet anders dan de live gesprekken.

Man, 20 jaar

Bedankt voor de goede hulp en de fijne gesprekken. Ik heb er echt veel aangehad en vond er een hele fijne sfeer hangen. Beeldbellen is me goed bevallen.

Vrouw, 20 jaar

Ik heb met veel plezier mijn therapie met behulp van beeldbellen afgerond. Ik was, voordat ik begon, erg benieuwd hoe de gesprekken zouden lopen. Zelfs met de videogesprekken voelde ik direct een connectie en vertrouwen tussen mij en de psycholoog. Ik hoefde geen reistijd in mijn planning in te rekenen, wat goed uitkwam met een druk rooster. Dankjewel WelBewust Psycholoog!

Vrouw, 20 jaar

Super behandeling! Alle druk en bijkomstigheden van het fysiek naar een behandeling gaan zijn verdwenen. Ik heb de behandelingen via videobellen als ontzettend prettig ervaren.

Beeldbellen psycholoog Utrecht

Vrouw, 28 jaar

Erg prettig om tijdens en na de behandeling via E-health toegang te hebben tot online oefeningen en de mogelijkheid te hebben via beeldbellen in contact te zijn met mijn behandelaar.

Heeft u vragen?

Vraag een terugbelverzoek aan door op de knop hieronder te klikken!

Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Nu Aanmelden

Wilt u een afspraak?
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden.
Klik hier om naar het inschrijfformulier van WelBewust Psycholoog Utrecht te gaan.